پاستا کوکر

مشخصات فنی :

داراي دو مخزن ۲۶ ليتري در مدل ۱G1CP2G
و یک مخزن ۲۶ ليتري در مدل ۱G1CP1G
ساخته شده از استنلس استيل
داراي سيستم حرارت مستقيم
داراي قابليت كنترل درجه حرارت آب
لگن ساخته شده از استنلس استيل ۳۱۶ ال