کباب پز نواری

 مزایا :

 • كاهش انتشار حرارت و دما در  محيط كار به ميزان  85 %
 • كاهش نيروي انساني به ميزان 50 %
 • كاهش آلودگي محيط زيست
 • طبخ به صورت يكسان و يكنواخت
 • كاملا بهداشتي ، مدرن ، مقاوم و پرتابل
 • تخریب شدن کباب

مشخصات فنی :

 • بدنه دستگاه از ورق استنلس استيل 304
 • داراي زنجير استيل 316 و قواي محركه تك فاز با توان 5/0 كيلو وات  و ولتاژ 220 ولت
 • داراي سيستم حرارتي از برنرهاي تمام استيل به عرض 40 سانتي متر
 • مجهزبه کنترلر حرارت وسرعت پخت جهت اعمال تنظيمات لازم
 • استفاده ازسه لايه عايق حرارتي به منظورجلوگيری ازانتشارگرما به محيط بيرون وصرفه جويی درمصرف سوخت (ورق گالوانيزه داخلی،گپ هوايی 2سانتی متری وکاوربيرونی 2سانتی متری به همراه پشم سنگ)
 • استفاده ازريل وسينی مخصوص درقسمت خروجی دستگاه به منظور هدايت کبابهای طبخ شده به داخل سينی و جلوگيری ازريزش نامنظم آن ( در مدل 400 سيخ )
 • وجودمحفظه آب (به صورت کشويی)درداخل سيستم به منظورايجادرطوبت و بخارو درنهايت نرم وآبدارشدن نسبی کبابهای پخته شده
 • عدم انتشاردودبه محيط آشپزخانه به دليل بسته بودن محفظه طبخ کباب وهدايت آن ازطريق هود نصب شده بر روی دستگاه ولوله هواکش خروجی
 • پخت يکسان ويکنواخت به دليل عدم دخالت اپراتوردرامرطبخ
 • خارج شدن دنباله سيخ کباب ازمحفظه پخت به منظورجلوگيری ازداغ شدن دسته سيخ ( در مدل 400 سيخ )
 • استفاده ازباطری شارژی درکنارتابلو برق به منظورراه اندازی دستگاه درمواقع قطع برق وجلوگيری ازسوختن کبابهای موجود دردستگاه درحين کار ( در مدل 400 سيخ )
 • تجهيز دستگاه به چرخهای دوبل قفل دار به منظورسهولت درامرجابجايی آن درکف آشپزخانه ( در صورت سفارش مشتري )
 • تجهيز دستگاه به کابینت به جای پایه و ستون دستگاه