میکسر

مزایا :

 • جهت آماده سازي مايه كباب
 • جهت مخلوط كردن مواد

مشخصات فنی :

  • بدنه از آهن رنگ پودري كوره اي
  • پارو و پاتيل از استنلس استيل
  • قابليت تنظيم در دو سرعت
  • داراي سه نوع پارو متفاوت
  • داراي تايمر
  • داراي گيرباكس