میز کار

موارد مصرف :

  • جهت بخش پورسيون و قسمت هاي
  • مختلف آشپزخانه

مشخصات فنی :

  • اسكلت از پروفيل ۲ *۳۰*۳۰  و  ۲*۴۰*۴۰  استيل ۳۰۴ ال
  • پايه هاي قابل ريگلاژ از جنس باكاليت
  • رويه از ورق استيل  ۱ ميليمتر تقويت شده توسط MDF (در طرح اصلی) و ورق استيل(در طرح مروارید)
  • داراي پاتراكي (از لوله استیل در طرح اصلی و ورق ۸/۰ به صورت ناودانی در طرح مروارید)