ماشین ظرف شویی

مزایا :
جهت انتقال بشقاب یا سینی غذا به سالن

مشخصات فنی :

ساخته شده از ورق استنلس استيل ۳۰۴
داراي سه طبقه قابل برداشت
داراي چرخهاي مقاوم ثابت و متحرك و مجهز به سيستم ترمز
چهارچوب از لوله استنلس استیل ۳۰۴ با قطر ۲۵ ميليمتر و ضخامت ۲ ميليمتر