صندلی هتلی 2

صندلی شماره۲:

ارتفاع کل بر حسب سانتیمتر: ۹۵
ارتفاع تا سطح نشیمنگاه: ۵۰
عرض صندلی (عرض نشیمنگاه): ۴۶
طول صندلی ( عمق نشیمنگاه): ۴۲
زیبا و مقاوم
مرغوبترین مخمل ایرانی
مطابق با استانداردهای ارگونومی
چوب راش