سردخانه

مشخصات عمومی :

بدنه از ساندويچ پنل تزريق شده از عايق پلي اورتان با دانسيته۴۰ و ساخته شده از ورق آلوزينك رنگ شده
درب و چهارچوب تزريقي از عايق پلي اورتان و نماي بيروني درب ساخته شده از ورق استيل و نيز داراي المنت
جهت جلوگيري از يخ زدگي
زيركف سردخانه ساخته شده از پنل و عايق
اواپراتور و كندانسور ساخت شركت تبادل كار
كمپرسور ساخت شركت دي وي ام آلمان
داراي تابلو برق اتوماتيك مجهز به تايمر و كنترل كننده فاز
كليه قطعات برقي ساخت اروپا
لوله هاي مسي اتصالي به كمپرسور ها مجهز به لرزه گير و مبدل حرارتي