جا مجله ای

جهت قراردادن مجله و کتاب

دارای پنج قفسه بندی

سایز: ۱۳۶۰*۴۵۰*۳۱۰