جالباسی

مورد استفاده در اتاق های هتل ها

در طرح ها و مدل های مختلف

در ابعاد متنوع