ترولی نظافت

پکیج کامل نظافتی
سطل زباله
سه طبقه برای حمل تجهیزات لازم مانند دستمال و اسپری های مخصوص شستشو
تی شور تک سطل و آبگیر
سطل زباله برزنتی در پشت
تی مخصوص از جنس الیاف نانو
جارو و خاک انداز مخصوص
دستمال میکروفایبر و خشک کن شیشه