ترولی حمل بن ماری

مزایا :

جهت انتقال غذا از قسمت پخت به گرمخانه ها و خطوط سلف سرويس

مشخصات فنی :

ساخته شده از ورق و لوله استنلس استيل ۳۰۴
داراي چرخهاي مقاوم گردان و ترمز دار
مدل ۱ داراي ۴ ظرف بن ماري ۱/۱
مدل ۲ داراي ۲ ظرف بن ماري ۱/۲