ترولی تی شور دولگنه

سایز: ۳۴۰*۲۷۰*۴۰۰

ظرفیت: ۳۰لیتر*۲

ازجنس پلاستیک